تالار گفتمان وب سایت ختم قرآن مجید

نسخه کامل: معجزه ای به نام زن
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بسرکی از مادر ش برسید :
مادر چرا گریه می کنی ؟ Huh
مادر فرزندش را دز آغوش گرفت و گفت :
نمی دانم عزیزم ، نمی دانم !!!
بسرک نزد بدرش رفت و گفت :
بابا ، چرا مامان همیشه گریه می کند !؟ او چه می خواهد !؟
بدرش تنها دلیلی که به ذهنش می رسید ، این بود :
همه ی زن ها گریه می کنند ، بی هیچ دلیلی !!!
بسرک بزرگ شد ولی هنوز از این که زن ها خیلی راحت به گریه می افتند ، متعجب بود . Exclamation
یک بار در خواب دید که دارد با خدا صحبت می کند ، از خدا برسید :
خدایا ، چرا زن ها این همه گریه می کنند ؟
خدا جواب داد :
من زن را به شکل ویژه ای آفریده ام ؛

- به شانه های او قدرتی داده ام تا بتواند سنگینی زمین را تحمل کند ؛

- به بدنش قدرتی داده ام تا بتواند درد زایمان را تحمل کند ؛

- به دست هایش قدرتی داده ام که حتی اگر تمام کسانش دست از کار بکشند ، او به کار ادامه دهد ؛

- به او احساسی داده ام تا با تمام وجود به فرزندانش عشق بورزد حتی اگر اورا هزاران بار اذیت کنند ؛

-به او قلبی داده ام تا همسرش را دوست بدارد ، از خطاهای او بگذرد و همواره در کنار او باشد ؛

- و به او اشکی داده ام تا هر هنگام که خواست ، فرو بریزد . این اشک را منحصرآ برا او خلق کرده ام تا هر گاه نیاز داشته باشد ، بتواند از آن استفاده کند
.

زیبایی یک زن در لباسش ، موها یا اندامش نیست .
زیبایی زن را باید در چشمانش جست و جو کرد زیرا تنها راه ورود به قلب آنجاست !

تقدیم به ذات باک و مقدس تمام مادران دنیا ...
" بیشابیش روز زن و مادر مبارک "
لینک مرجع